Newyddion

 • Beth yw glaswellt pêl-droed di-dywod?

  Gelwir glaswellt pêl-droed di-dywod hefyd yn laswellt di-dywod a glaswellt heb ei lenwi â thywod gan y byd neu ddiwydiant y tu allan.Mae'n fath o laswellt pêl-droed artiffisial heb lenwi gronynnau tywod a rwber cwarts.Fe'i gwneir o ddeunyddiau crai ffibr artiffisial yn seiliedig ar ddeunyddiau polyethylen a pholymer.Mae'n...
  Darllen mwy
 • Egwyddorion defnydd diweddarach a chynnal a chadw tywarchen artiffisial

  Egwyddor 1 ar gyfer defnydd diweddarach a chynnal a chadw lawnt artiffisial: mae angen cadw'r lawnt artiffisial yn lân.O dan amgylchiadau arferol, nid oes angen glanhau pob math o lwch yn yr awyr yn fwriadol, a gall glaw naturiol chwarae rôl golchi.Fodd bynnag, fel maes chwaraeon, mae syniad o'r fath ...
  Darllen mwy
 • Tirlunio Glaswellt

  O'i gymharu â glaswellt naturiol, mae glaswellt tirlunio artiffisial yn haws i'w gynnal, sydd nid yn unig yn arbed cost cynnal a chadw ond hefyd yn arbed cost amser.Gellir hefyd addasu lawntiau tirlunio artiffisial yn ôl dewis personol, gan ddatrys problem llawer o leoedd lle nad oes dŵr neu ...
  Darllen mwy